DS-TMG4B0-LA(3m)

Liên hệ báo giá

Loại rào cản: tốc độ trung bình

Tốc độ nâng lên: 3 giây

Dạng cánh tay: 3m, trụ cần thẳng

Màu sắc: xám

Hướng di chuyển của cánh tay: sang trái

Nguồn điện đầu vào: 220V 50Hz