Combo camera thân nhiệt

Liên hệ báo giá

1 Camera thân nhiệt:
* Tùy chọn: DS-2TD2617B-6/PA(B) / DS-2TD2617B-3/PA(B) / DS-2TD1217B-6/PA(B) / DS-2TD1217B-3/PA(B)
2 Chân đế tripod: DS-2907ZJ cho camera và black body
1 Đế DS-2909ZJ (camera thân) / DS-2908ZJ (camera dome)
1 Black body: DS-2TE127-G4A
Phần mềm quản lý Ivms 4200