RG-WALL 1600-S3600

Liên hệ báo giá

RG-WALL 1600-S3600 Next-Gen Firewall (16 GE ports, 1U)
-16 cổng GE (RJ45)
-Flash:2GB & Stogate 32G, Memory DDR3 2GB
-Firewall Throughput Up to 3.5Gbps
– IPsec VPN Throughput 1Gbps
– IPsec Tunnels 200
– IPS Throughput 275Mbps
– Kích thước:216 x 223 x 44 mm
– Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C
Danh mục: ,